Sådan foregår sourcing-processen

Når en kunde ønsker at indkøbe/source et produkt, fremskaffer HH Components ApS
og kunden i fællesskab flg.:

  • Tegninger med dimensionsangivelse samt beskrivelse af krav til materiale.
  • Billeder af produktet.
  • Indikation af forventede mængder.
  • Krav til produktet samt indpakning.
  • Gerne en fysisk vare prøve.

I HH Components ApS tager vi herefter kontakt til vore leverandører og vælger den producent,
hvor forholdet mellem pris og kvalitet stemmer overens.

Tilbudsfasen varer typisk 1-4 uger afhængigt af kompleksiteten på produktet samt materialet. Såfremt tilbuddet accepteres af kunden, udarbejdes en vareprøve, som inspiceres af HH Components ApS eller vore kinesiske samarbejdspartnere inden afsendelse til kunden.

Når kunden godkender den fremsendte vareprøve afgives ordre til HH Components ApS.

Under den igangværende produktion fortager HH Components ApS eller vore kinesiske samarbejdspartnere løbende kontrol af dimensionsoverholdelsen på produktet. Inden afsendelse fra leverandøren foretages en endelig inspektion, hvor alle forhold, dimensioner og krav til produktet gennemgås.

HH Components ApS tager sig af hele forsendelsesdelen samt indfortoldning og leverer til kundens adresse.