Kulturforståelse er vigtigt

Handel med f.eks. Kina kan være en lang kringlet vej op og ned ad bakke, hvis man ikke har sat sig grundigt ind i den kinesiske kultur.

HH Components ApS' gode forståelse af kulturforskellene mellem f.eks. Kina og Danmark er en del af grundlaget for et succesfuldt resultat - vi er overbevist om, at denne viden giver vore kunder større muligheder for at få opfyldt forventningerne til pris, kvalitet og levering.

For at få optimalt udbytte af samhandel med kinesiske virksomheder er det i særdeleshed vigtig, at man er bevidst om kulturforskellene mellem Kina og Vesteuropa, herunder Danmark. I Kina er man langtfra ligeså ”fri” i talemåden og ordene ”høflighed” og ”respekt” er langt mere påkrævet end hvad vi vesteuropæere er vant til.

Den typiske kinesiske virksomhed er topstyret og præget af få personer med stor magt. Medarbejderne i organisationen udfører de opgaver, som de bliver pålagt og er generelt langtfra ligeså selvstændige, som vi er vant til i Vesteuropa. Dette stiller store krav i den daglige kommunikation, da vi vesteuropæere har tendens til at tage mange ting for givet. Kravene til detaljeringsgraden af oplysninger er langt højere end ved samhandel mellem to vesteuropæiske virksomheder. Den menige medarbejder i organisationen gør typisk, hvad der bliver bedt om - hverken mere eller mindre uden at stille spørgsmål.